#998 Yuuki Sana N 5982 players own the card #998 Yuuki Sana N (Idolized):