#998 Yuuki Sana N 5784 players own the card #998 Yuuki Sana N (Idolized):