#998 Yuuki Sana N 6187 players own the card #998 Yuuki Sana N (Idolized):