#998 Yuuki Sana N 5667 players own the card #998 Yuuki Sana N (Idolized):