#791 Tsushima Yoshiko R 16279 players own the card #791 Tsushima Yoshiko R (Idolized):