#1165 Tsushima Yoshiko UR 3148 players own the card #1165 Tsushima Yoshiko UR :