#1152 Tsushima Yoshiko SR 3069 players own the card #1152 Tsushima Yoshiko SR (Not Idolized):