#1152 Tsushima Yoshiko SR 5562 players own the card #1152 Tsushima Yoshiko SR :