μ's Tense Test of Courage


#2869 Sonoda Umi SSR

Skill: Healer

#2870 Minami Kotori UR

Skill: Perfect Lock

#2871 Nishikino Maki UR

Skill: Perfect Score Up

#2872 Koizumi Hanayo UR

Skill: Score Up


μ's Tense Test of Courage
 


Japanese
μ's Tense Test of Courage
Dates Aug. 5, 2021, 4 p.m. - Aug. 15, 2021, 3 p.m.
Japanese time
Wiki Wiki

μ's Tense Test of Courage
 


English
μ's Tense Test of Courage
Dates Aug. 5, 2021, 9 a.m. - Aug. 15, 2021, 8 a.m.
UTC time
School Idol Tomodachi Japanese Ranking
IM Yurei JP
1058513 Points # 375
μ'sic4EVER JP
364501 Points # 2944
星空 JP
353377 Points # 3240
μ'6-RahRan JP
340271 Points # 3709
Kurai JP
332784 Points # 4089
Magic JP
271648 Points # 6192
anipiece JP
185487 Points # 8720
MsMoriko JP
180292 Points # 9022
ジェームス JP
169689 Points # 9632
Edis JP
97288 Points # 17577
School Idol Tomodachi English Ranking
Яна EN
2384167 Points # 78
Jotaka EN
1002036 Points # 471
Lucia EN
892051 Points # 801
Aquillia EN
823052 Points # 1075
DED✩ EN
710119 Points # 1230
Yumy EN
496338 Points # 1698
Umi-chan EN
462162 Points # 1842
MsMoriko EN
372978 Points # 2773
KittyKitty EN
361269 Points # 3021
Qii-kyun EN
344746 Points # 3541
Share your ranking!