μ's Tense Test of Courage


#2869 Sonoda Umi SSR

Skill: Healer

#2870 Minami Kotori UR

Skill: Perfect Lock

#2871 Nishikino Maki UR

Skill: Perfect Score Up

#2872 Koizumi Hanayo UR

Skill: Score Up


μ's Tense Test of Courage
 


Event details
μ's Tense Test of Courage
Dates Aug. 5, 2021, 4 p.m. - Aug. 15, 2021, 3 p.m.
Japanese time
Wiki Wiki
School Idol Tomodachi Ranking
Яна EN
2384167 Points # 78
IM Yurei JP
1058513 Points # 375
Jotaka EN
1002036 Points # 471
Lucia EN
892051 Points # 801
Aquillia EN
823052 Points # 1075
DED✩ EN
710119 Points # 1230
Yumy EN
496338 Points # 1698
Umi-chan EN
462162 Points # 1842
MsMoriko EN
372978 Points # 2773
μ'sic4EVER JP
364501 Points # 2944
Share your ranking!