#1195 Tsushima Yoshiko SR 5271 players own the card #1195 Tsushima Yoshiko SR :