#1195 Tsushima Yoshiko SR 3782 players own the card #1195 Tsushima Yoshiko SR :