#1152 Tsushima Yoshiko SR 1005 players own the card #1152 Tsushima Yoshiko SR (Idolized):