#1152 Tsushima Yoshiko SR 4340 players own the card #1152 Tsushima Yoshiko SR :