#1152 Tsushima Yoshiko SR 2261 players own the card #1152 Tsushima Yoshiko SR :