#1152 Tsushima Yoshiko SR 3329 players own the card #1152 Tsushima Yoshiko SR :